การเงินที่หนาวเย็นไม่ได้ขัดขวาง Motsepe ที่มีแดดจ้าจากการเสนอให้สร้าง African Super League ใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยความร่วมมือกับฟีฟ่า

ตามการนำเสนอของ Caf ที่เห็นโดย BBC งบประมาณของการแข่งขั […]